Изборни предмети

Обавезни изборни који улазе у просек.

Од 6 предмета из табеле испод, школа ће изабрати 4. Од дата 4 предмета, ученици прве године (само друштвени и општи смер) су дужни да се на упису определе за 2 предмета.

Ученици који завршавају први разред, у јуну месецу бирају два изборна предмета које ће похађати наредне године.

Изборни предмети Први разред Други разред
нед. год. нед год
Језик, медији и култура 1 37 1 35
Појединац група и друштво 1 37 1 35
Здравље и спорт 1 37 1 35
Образовање за одрживи развој 1 37 1 35
Уметност и дизајн 1 37 1 35
Примењене науке 1 37 1 35

Ових шест предмета се реализују кроз пројектну наставу. Ученици имају пуно слободе да одаберу теме за рад у складу са својим интересовањима, у договору са предметним наставницима.

Предмет Језик, медији и култура омогућава ученицима да истражују утицај медија, појаву дискриминације и манипулације, критички да се односе према говору мржње и воде рауна о личном оглашавању на друштвеним мрежама.

Предмет Појединац група и друштво омогућава ученицима да истражују теме као што су: узори и идоли данашњој омладини, улога лидера; феномени отуђености, осамљености и одбачености у данашњем друштву.

Предмет Здравље и спорт омогућава ученицима да истражују теме као што су: превенција болести зависности, репродуктивно здравље и правилна исхрана.

Предмет Образовање за одрживи развој се бави екологијом. Ученици ће истраживати утицај човека на животну средину, воду, ваздух, као и решења за израду еколошких градова и насеља.

Предмет Уметност и дизајн омогућује ученицима стваралачки рад, критички однос према уметности и истраживање уметности.

Предмет Примењене науке се бави малим пројектима и практичним истраживањима из области физике, хемје, биологије уз објашњавање научних феномена који леже у основи.

Обавезни изборни предмети који не улазе у просек

Сви ученици наше школе су у обавези да се на упису определе да ли желе да похађају часове верске наставе или часове грађанског васпитања.

Изборни предмети

Први

разред

Други разред Трећи разред Четврти разред Укупно
нед год нед год нед год нед год нед год
Верска настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140
Грађанско васпитање 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140

Изборни програми су интердисциплинарног карактера и доприносе припреми ученика за избор будућег занимања, прилагођавању честим променама које су присутне у савременом свету рада; доприносе бољем разумевање света у којем живе и омогућавају ученицима стицања компетенција из области које до сада нису биле дефинисане наставним плановима и програмима, а у циљу задовољавања њихових интересовања и потреба.

Програми који су предвиђени за трећи и четврти разред су:

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 – доприноси развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета (воде ка медицини, биологији, хемији).


ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2 –доприноси развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области технике (воде ка техници и технологији /машинство, технологије, електротехника).


ОСНОВЕ ГЕОПОЛИТИКЕ – циљ изучавања је да ученик овлада основама геополитичке мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и економског система (за ученике који касније желе да упишу економију, географију, политичке науке).


ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС – циљ учења је да кроз овладавање основним економским појмовима, концептима и принципа оспособи ученике да разумеју суштину деловања економских закона, да сагледају однос појединца, привредног система и државе, њихових улога и међузависности ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за одговорно и успешно учешће у економском животу за ученике које интересују економија, менаџмент, предузетништво.


РЕЛИГИЈА И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ – Циљ учења је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих; овај програм може да буде усмерење ка филозофији, историји, социологији, факултету политичких наука.


МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА – Циљ је да ученик, упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, научницима и поштовању методологије и етичности (води ка емпиријским и експерименталним гранама наука).


САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – Циљ је развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја (обрађиваће теме као што су паметни градови, роботика, безбедност на мрежи, мобилна технологија.


Ту су још и УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН и
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ


*последња два предмета могу да се изучавају и у трећем и четвртом разреду
Изборни програми у трећем односно у четвртом разреду треба да усмере ученике ка одређеним научним дисциплинама односно факултетима. Од програма које школа понуди ученицима на упису у трећи разред, ученик бира два која ће похађати са по два часа недељно.

633245
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


ђачко око

mojaskolaplaneta

moja skola gov rs

ILUSTRACIJA 2  sačuvaj bliskost,drži odstojanje 01

facebook

YTLogo old new animation.0