Списак уџбеника

Први разред, гимназијски општи смер

Предмет

Aутори

назив, издавач, год. издања

Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“,   ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик

Tim Falla, Paul A Davies

3rd, edition Pre-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)

Руски

Предраг Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић

„Руски језик за први разред средње школе, други страни језик – прва година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.

Немачки

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Direkt 1: уџбеник и радна свеска: Немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett, последње издање

Латински

Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић

Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2004-2013

Историја

Немања Вујчић

Историја: са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Фреска.

Географија

Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић

Географија 1 уџбеник за први разред гимназије - Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић, „НОВИ  ЛОГОС“

Математика

Уџбеник: Миличић, Стојановић, Каделбург, Боричић

Збирка: Ивановић, Огњановић

МАТЕМАТИКА за 1.разред средње школе, Завод за уџбенике.

Математика збирка задатака и тестова за 1.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Наташа Чалуковић

Физика 1 - Уџбеник за 1. разред гимназије, KRUG, 2015

Хемија

Татјана Недељковић

Хемија 1 - уџбеник за први разред гимназије - НОВО ИЗДАЊЕ Логос (Нови Логос)

Рачунарство и информатика

Филип Марић

Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ (2019. и касније) ,  Клетт

Музичко

Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић

Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005

Ликовно

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013

 

 

 

Први разред, гимназијски друштвено - језички смер

Предмет

Aутори

назив, издавач, год. издања

Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик

Tim Falla, Paul A Davies

Solutions, 3rd, edition Pre-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press

Руски

Предраг Пипер, Марина Петковић, Вучина Раичевић

„Руски језик за први разред средње школе, други страни језик – прва година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.

Немачки

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић

Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett, последње издање

Латински

Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић

Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2004-2013

Историја

Немања Вујчић

Историја: са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Фреска.

Географија

Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић,

Географија 1 уџбеник за први разред гимназије - Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић, „НОВИ  ЛОГОС“

Математика

Књига: Миличић, Стојановић, Каделбург, Боричић

Збирка: Ивановић, Огњановић

МАТЕМАТИКА за 1.разред средње школе, Завод за уџбенике.

Математика збирка задатака и тестова за 1.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Наташа Чалуковић

Физика 1 - Уџбеник за 1. разред гимназије, KRUG, 2015

Хемија

Татјана Недељковић

Хемија 1 - уџбеник за први разред гимназије - НОВО ИЗДАЊЕ Логос (Нови Логос)

Рачунарство и информатика

Филип Марић

Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ (2019. и касније),  Клетт

Музичко

Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић

Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005

Ликовно

Марина Чудов

Ликовна култура1, уџбеник за прву годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 201.

 

 

Други разред гимназија – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић

Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.

Српски језик и књижевност

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик

Tim Falla, Paul A. Davies

Solutions, 3rd, edition Pre-Intermediate, Students' Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)

Руски језик (2. страни језик) (изборни)

Предраг Пипер, Вучина Раичевић

Руски језик за други разред средње школе, други страни језик – друга година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015

Немачки језик (2. страни језик) (изборни)

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

Директ 2, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, последње издање

Латински језик

Марјанца Пакиж, Тања Киселићки-Ваш, Милица Кисић

Латински језик за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2002 - 2012

Психологија

Биљана Милојевић Апостоловић

Психологија, Логос, последње издање

Историја

Радивоје Радић, Весна Рашковић

Историја за други разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска.

Географија

Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић

Географија 2 уџбеник за други  разред гимназије  „НОВИ  ЛОГОС“

Математика

Уџбеник: Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Збирка: Ивановић, Огњановић,  

Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд,

Математика збирка задатака и тестова за 2.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Mирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић

ФИЗИКА за други разред гимназије, Логос, 2013

Хемија

Снежана Рајић

Хемија 2, НОВО ИЗДАЊЕ, Логос (Нови Логос)

Рачунарство и информатика

Филип Марић, Драган Машуловић

Рачунарство и информатика 2, Клет, 2020

Музичка култура

Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић

Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005

Ликовна култура

Видосава Галовић, Бранка Гостовић

Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013

 

 

 

Други разред, гимназијски друштвено-језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић

Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука, Београд, 2019.

Српски језик и књижевност

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

" СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик (1. страни језик)

Tim Falla and Paul A Davies

Solutions, 3rd, edition (Pre-Intermediate, Students' Book and Workbook-završavamo u I polugodištu i nastavljamo sa) Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press

Руски језик (2. страни језик) (изборни)

Предраг Пипер, Вучина Раичевић

Руски језик за други разред средње школе, други страни језик – друга година учења, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2015

Немачки језик (2. страни језик) (изборни)

Ђ. Мота, В. Николовски, Л. Ракићевић, Б. Ћвиковска, О. Вомачкова

Direkt 2, уџбеник и радна свеска; Немачки за други разред гимназија и средњих стручних школа; Klett, последње издање

Латински језик

Марјанца Пакиж, Тања Киселички Ваш, Милица Кисић

Латински језик II, за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2002 – 2012.

Психологија

Биљана Милојевић Апостоловић

Психологија, Логос, 2012

Историја

Радивоје Радић, Весна Рашковић

Историја за други разред општег и друштвено-језичког смера, Фреска.

Географија

Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић

Географија 2 уџбеник за други  разред гимназије „НОВИ  ЛОГОС“

Математика

Уџбеник: Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Збирка: Ивановић, Огњановић,  

Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд

Математика збирка задатака и тестова за 2.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Mирослав Шнеблић, Јовица Милисављевић

ФИЗИКА за други разред гимназије, Логос, 2013

Рачунарство и информатика

Филип Марић, Драган Машуловић

Рачунарство и информатика 2, Клет, 2020

Ликовна култура

Лидија Жупанић Шуица

Ликовна култура 2, уџбеник за другу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2014

Музичка култура

Драгутиновић Миливоје и Братић Томислав

Музичка култура за средње школе; Завод за уџбенике, Београд,

 

 

 

Трећи разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

др О. Радуловић и Ј. Журић

„ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2017.

Српски језик и књижевност

др Д. Кликовац

„СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2015.

Енглески језик (1. страни језик)

Tim Falla and Paul A Davies

Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)

Руски језик (2. страни језик) (изборни)

Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреја Тарасјев,

„Руски језик за трећи разред средње школе, други страни језик – трећа година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.

Немачки језик (2. страни језик) (изборни)

Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова

Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, последње издање

Филозофија

Др Михаило Марковић

Логика за III разред гимназије и правно-биротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003

Историја

Сузана Рајић, Данко Леовац

Уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд, 2021.

Географија

Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић

Географија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2015

Математика

Уџбеник: Јован кечкић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика, Завод за уџбенике Београд, 2000

Математика збирка задатака и тестова за 3.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Наташа Каделбург и Коста Панић

Физика 3 - Уџбеник за 3. разред гимназије, KRUG, 2015

Хемија

Татјана Недељковић

Органска хемија 3, Логос (Нови Логос)

 

 

 

Трећи разред гимназије - друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

др О. Радуловић и Ј. Журић

„ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2017.

Српски језик и књижевност

др Д. Кликовац

„СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2015.

Енглески језик (1. страни језик)

Tim Falla, Paul A. Davies, Jane Hudson

Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press

Руски језик (2. страни језик) (изборни)

Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреја Тарасјев,

„Руски језик за трећи разред средње школе, други страни језик – трећа година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2011.

Немачки језик (2. страни језик) (изборни)

Ђорђо Мота... (и др.)

Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, последње издање.

Филозофија

Др Михаило Марковић

Логика за III разред гимназије и правно-биротехничке школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003

Историја

Сузана Рајић, Данко Леовац

Уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд, 2021.

Географија

Винко Ковачевић
Босиљка Младеновић Кљајић

Географија 3 - Уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, 2015

Математика

Уџбеник: Јован Кечкић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика, Завод за уџбенике Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 3.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Драгољуб Белић, Марина Радојевић

Физика за трећи разред гимназије, Клет, 2015

Музичка култура

Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић

Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005

Ликовна култура

Лидија Жупанић Шуица

Ликовна култура 3, уџбеник за трећу годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2013

 

 

Четврти разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

др Оливерa Радуловић

„ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2018.

Српски језик и књижевност

др Душка Кликовац,

„ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД

Енглески језик (1. страни језик)

Tim Falla and Paul A Davies

Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)

Руски језик (2. страни језик) (изборни)

Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев

„Руски језик за четврти разред средње школе, други страни језик – четврта година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013.

Немачки језик (2. страни језик) (изборни)

Ђорђо Мота... (и др.)

"Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, последње издање

Устав и права грађана

Владимир Ђурић

Устав и права грађана, Логос, 2018

Социологија

Милена Станојевић, Владимир Вулетић

Социологија, Логос, Klett, 2018

Филозофија

Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић

Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003

Историја

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2010

Математика

Уџбеник: Обрадовић ,Георгијевић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 4.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

Наташа Чалуковић

Физика 4 - Уџбеник за 4. разред гимназије, KRUG, 2015

Хемија

Петровић јулијана Велимировић Смиљана (Петар)

Хемија за IV разред гимназије, Завод за уџбенике КБ 24182, 2012

 

 

 

Четврти разред гимназије – друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

др Оливерa Радуловић

„ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2018.

Српски језик и књижевност

др Душка Кликовац,

„ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД

Енглески језик (1. страни језик)

Tim Falla, Paul a. Davies

Solutions, 3rd, edition Upper-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press

Руски језик (2. страни језик) (изборни)

Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев

„Руски језик за четврти разред средње школе, други страни језик – четврта година учења”, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2013.

Немачки језик (2. страни језик) (изборни)

Ђорђо Мота

"Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, последње издање

Устав и права грађана

Владимир Ђурић

Устав и права грађана, Логос, 2018

Социологија

Милена Станојевић, Владимир Вулетић

Социологија, Логос, Klett, 2018

Филозофија

Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић

Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003

Историја

Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић

Историја за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред општег и друштвено-језичког смера, Завод за уџбенике, Београд, 2010

Математика

Уџбеник: Обрадовић ,Георгијевић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 4.разред гимназија и техничких школа, Круг

Физика

наташа Чалуковић

Физика 4- уџбеник за 4. разред гимназије, КРУГ Београд, 2013

Музичка култура

Томислав Братић
Миливоје Драгутиновић

Музичка култура за средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства-Београд, 2005

Ликовна култура

Лидија Жупанић Шуица

Ликовна култура 4, уџбеник за четврту годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2014

 

 

 

Прва година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Енглески језик (1. страни језик)

Katarina Kovačević, Gordana Marković

Improving English I, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.) Прва половина књиге

Историја

Драгољуб М. Кочић

Историја за I разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2016

Математика

Уџбеник: Миличић, Стојановић, Каделбург, Боричић

Збирка: Ивановић, Огњановић

МАТЕМАТИКА за 1.разред средње школе, Завод за уџбенике

Математика збирка задатака и тестова за 1.разред гимназија и техничких школа, Круг

Хемија

Радивој Николајевић

Хемија за 1 разред економске школе,  Завод за уџбенике

Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Економска географија

Емилија Манић

Економска географија - уџбеник за 2. разред економске школе, Дата Статус, 2016

Рачуноводство

Даница Јовић

Рачуноводство уџбеник за 1. Разред економске школе, Дата Статус, Београд

 

 

 

 Друга година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2014.

Српски језик и књижевност

Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић

Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.

Енглески језик

Katarina Kovačević, Gordana Marković

друга половина књиге “Improving English I” и прва половина књиге “Improving English II, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.)”

Пословни енглески језик

Jon Naunton Mark Tulip

ProFile Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford, (прва половина књиге)

Историја

Иван М. Бецић

Историја за I I разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, 2016

Математика

Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешеља

Математика за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд,

Maтематика

Ивановић, Огњановић,  

Математика збирка задатака и тестова за 2.разред гимназија и техничких школа, Круг

Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Комерцијално познавање робе

Мила К. Јанчетовић

Комерцијално познавање робе, Завод за уџбенике КБ 22668, 2013

Ликовна култура

Видосава Галовић и Бранка Гостовић,

Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике

Јавне финансије

Божидар Раичевић, Милан Кецман

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА 3 И 4 РАЗРЕД СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике Београд

 

 

Економски техничари трећа година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

др О. Радуловић и Ј. Журић

„ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2017.

Српски језик и књижевност

др Д. Кликовац

„СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2015.

Енглески језик (1. страни језик)

Katarina Kovačević, Gordana Marković

Improving English II (druga polovina knjige)i Improving English III (prva polovina knjige) , Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019)

Пословни енглески језик

Jon Naunton Mark Tulip

ProFile Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford, (друга половина књиге) и ProFile Intermediate Student’s Book, Oxford, (prva polovina knjige).

Социологија

Милена Станојевић, Владимир Вулетић

Социологија, Логос, Klett, 2018

Математика

Уџбеник: Јован Кечкић

Звбирка: Ивановић, Огњановић

Математика, Завод за уџбенике Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 3.разред гимназија и техничких школа, Круг

Пословна економија

Ђорђе Калачанин, Драган Лончар

Пословна економија за трећи разред, Дата Статус, Београд.

Рачуноводство

Валентина Малешевић

Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд,

Рачуноводство

Вера Познанић Леко

Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Статистика

Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић

Статистика - збирка задатака са решењима, Завод за уџбенике - Београд.

Уставно и привредно право

Др Невенка Суботић-Константиновић
Босиљка Мијатовић

Право за 3. разред економске школе, Завод За уџбенике , Београд

Монетарна економија и банкарство

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

Монетарна економија за 4 разред– Дата Статус, Београд

 

 

 

Економски смер- четврта година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

АУТОР-И

НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА

Српски језик и књижевност

др Оливерa Радуловић

„ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2018.

Српски језик и књижевност

др Душка Кликовац,

„ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД

Енглески језик (1. страни језик)

 Катарина Ковачевић, Гордана Марковић

Improving English IV, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.)

Математика

Уџбеник: Обрадовић ,Георгијевић

Збирка: Ивановић, Огњановић

Математика за четврти разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 

Математика збирка задатака и тестова за 4.разред гимназија и техничких школа, Круг

Маркетинг

Хасан Ханић, Стипе Ловрета

Маркетинг за четврти разред економске и трговинске школе, Завод за уџбенике Београд

Монетарна економија и банкарство

А. Живковић, Б. Крстић, П. Бојовић

Монетарна економија и банкарство за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Основи економије

Милорад Унковић

Основи економије - међународна трговина, Завод за уџбенике, Београд

Пословна економија

Б. Ставрић, Б. Пауновић

Пословна економија за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике Београд, 2015

Рачуноводство

Валентина Малешевић, Вера Коџо

Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Рачуноводство

Вера Познанић Леко

Рачуноводство, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Уставно и привредно право

Др Невенка Суботић- Константиновић
Босиљка Мијатовић

Право за 4. разред економске школе, Завод За уџбенике , Београд

Монетарна економија и банкарство

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО за 4 разред економске школе, Дата Статус, Београд

Статистика

Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић

Статистика, Статистика - збирка задатака са решењима, Завод за уџбенике - Београд.

 


google classroom

mojaskolaplaneta

moja skola gov rs

ILUSTRACIJA 2  sačuvaj bliskost,drži odstojanje 01

185698

facebook

YTLogo old new animation.0

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31