Списак уџбеника

Уважени ученици, родитељи и поштоваоци,

Са задовољством вам се обраћамо у вези са обавештењем о списку уџбеника који ће бити коришћени у наредној школској години 2023/2024.

Молимо вас да прегледате прилог ове објаве где ћете пронаћи детаљан списак уџбеника по предметима и разредима. Истакли смо уџбенике који ће бити неопходни за следећу годину, омогућавајући вам да се унапред припремите.

Уверавамо вас да смо пажљиво изабрали овај списак уџбеника у складу са наставним планом и програмом, са циљем да вам пружимо најбоље образовање и помогнемо вам у постизању успеха у настави.

Молимо вас да пажљиво прегледате списак уџбеника и обратите пажњу на предмете и разреде који вас се тичу. 

Уколико имате било каква питања или недоумице у вези са списком уџбеника, молимо вас да се обратите школском особљу или администрацији. Бићемо задовољни да вам помогнемо и пружимо додатне информације.

Желимо вам успешну школску годину и верујемо да ћете се снаћи са новим уџбеницима и успешно се носити са изазовима који предстоје.

Хвала вам на сарадњи и посвећености ка образовању.

Први разред Гимназија општи смер
Предмет Aутори назив, издавач, год. издања
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“,   ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.

Енглески језик Tim Falla, Paul A Davies 3rd, edition Pre-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (prva polovina knjige)
Руски Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России, уџбеник и радна свеска са ЦД за први разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2020.
Немачки Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић Direkt 1: уџбеник и радна свеска: немачки језик за први разред гимназије: пета година учења, Klett, последње издање
Латински Марјанца Пакиж, Драгана Димитријевић Латински језик за I разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд2019.
Историја Немања Вујчић Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред гимназије, Фреска, Београд 2019.
Географија

Дејан Шабић, Рајко Галић и Снежана Вујадиновић

Географија 1 уџбеник за први разред гимназије - НОВИ  ЛОГОС, 2019.
Математика Срђан Огњановић и Живорад Ивановић

Математика 1 - Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназија и техничких школа

 Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић Физика 1 - Kруг
Хемија Татјана Недељковић

Хемија 1 – уџбеник за први разред средње школе, Логос – 2019, Београд

Рачунарство и информатика Филип Марић Рачунарство и информатика 1 – уџбеник за први разред гимназије, НОВО ИЗДАЊЕ (2019. и касније) ,  Клетт
Музичко Александра Паладин Музичка култура за 1.разред гимназије, Логос
Ликовно Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013
Биологија

Љубица Лалић, Милица Кокотовић, Горан Милићев

Лазаревић Анита, Трифуновић Снежана, Цветковић Драгана

Биологија за први разред

гимназије, Кlett

Биологија за први разред гимназије –Завод за уџбенике, Београд

Други разред гимназија – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић „СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.
Енглески језик Tim Falla, Paul A. Davies Solutions, 3rd, edition Pre-Intermediate, Students' Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России 2, уџбеник и радна свеска са ЦД за други разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2020.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Леонора Ракићевић, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Директ 2, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за други разред гимназија и средњих стручних школа, Klett, последње издање
Латински Марјанца Пакиж, Борис Пендељ, М Kисић Божић, Урош Рајчевић Латински језик за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд 2020
Психологија

Биљана Милојевић Апостоловић

Невенка Јовановић

Психологија

Уџбеник за други разред Гимназије, Логос, Београд, 2020.

Историја Радивој Радић, Весна Рашковић Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за други разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2020.
Географија Снежана Вујадиновић
Дејан Шабић
Географија 2 уџбеник за други  разред гимназије  „НОВИ  ЛОГОС“, 2020.
Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић ФИЗИКА 2, КРУГ
Хемија Снежана Рајић

Хемија 2 – уџбеник за други разред гимназије природно-математичког смера, 2020, Београд

Рачунарство и информатика Филип Марић, Драган Машуловић Рачунарство и информатика 2, Уџбеник за други разред гимназије, Клет, 2020
Музичка култура Александра Паладин Музичка култура за 2.разред гимназије, природно-математички смер, Логос
Ликовна култура Видосава Галовић, Бранка Гостовић Ликовна култура за гимназије и стручне школе, Завод за уџбенике, 2013
Биологија

Горан Милићев, Љубица Лалић, Милица Кокотовић

Биологија 2, уџбеник за други разред гимназије –,Klett – 2020, Београд

Трећи разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић До встречи в России 3, уџбеник и радна свеска са ЦД за трећи разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2015.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова Директ 3, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за трећи разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ћвиковска, Олга Вомачкова; Клет, последње издање
Филозофија Др Михаило Марковић

Логика за 3. разред гимназије, Завод за уџбенике, 2016.

Историја Сузана Рајић, Данко Леовац Историја: уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера, Фреска, Београд 2021.
Географија Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић

Географија 3 – уџбеник за трећи разред гимназије –– Нови Логос – 2021, Београд

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 3 - Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Каделбург, Коста Панић

Физика 3, КРУГ

Хемија Татјана Недељковић Органска хемија 3 – уџбеник за трећи разред средње школе , Логос – 2020, Београд
Биологија

Драган Цветановић, Ивана Лазаревић

Биологија 3, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера - Klett – 2021, Београд
Рачунарство и информатика

Светлана Мандић,

Филип Марић

Рачунарство и информатика 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Klett – 2021.

Четврти разред гимназије – општи смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla and Paul A Davies Solutions, 3rd, edition Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press (druga polovina knjige)
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Биљана Марић, Маријана Папрић, Лука Меденица До встречи в России 4, уџбеник и радна свеска са ЦД за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2022.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота... (и др.) "Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, последње издање
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018
Социологија Владимир Вулетић Социологија, Klett, 2016
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Историја Душко Лопандић, Ратомир Миликић и Мања Милиновић

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Нови Логос 2021, Београд 2021.

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика Наташа Чалуковић Физика 4 , KРУГ
Хемија

За 4. разред не постоји одговарајући уџбеник.

Рачунарство и информатика Нема уџбеника
Биологија Ивана Лазаревић, Леа Влајнић

Ивана Лазаревић, Леа Влајнић - Биологија за четврти разред гимназије природно-

математичког смера, Кlett.

Четврти разред гимназије – друштвено језички смер

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Tim Falla, Paul a. Davies Solutions, 3rd, edition Upper-Intermediate, Students’ Book and Workbook, Tim Falla, Paul A. Davies, Oxford, University Press
Руски језик (2. страни језик) (изборни) Биљана Марић, Маријана Папрић, Лука Меденица До встречи в России 4, уџбеник и радна свеска са ЦД за четврти разред гимназије и средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2022.
Немачки језик (2. страни језик) (изборни) Ђорђо Мота "Директ 4, уџбеник и радна свеска, Немачки језик за четврти разред гимназија и средњих стручних школа"; Ђорђо Мота; Клет, последње издање
Устав и права грађана Владимир Ђурић Устав и права грађана, Логос, 2018.
Социологија Владимир Вулетић Социологија, Klett, 2016
Филозофија Миле Савић
Владимир Н. Цветковић
Ненад Цекић
Филозофија за IV разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003
Историја Душко Лопандић, Ратомир Миликић и Мања Милиновић

Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера

Нови Логос 2021, Београд 2021

Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Физика наташа Чалуковић Физика 4- уџбеник за 4. разред гимназије, КРУГ Београд, 2013
Музичка култура Соња Маринковић Соња Маринковић-Музичка култура за 4.разред гимназије, друштвено-језички смер(Завод за уџбенике), 2017.
Ликовна култура Лидија Жупанић Шуица Ликовна култура 4, уџбеник за четврту годину гимназије друштвено-језичког смера и специјалозовано-филолошка одељења, Klett, 2011.

Прва година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност

Читанка: Ана Стишовић Миловановић,  Оливера Радуловић и Вукосава Живковић


Удџбеник: Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић

"Читанка за први разред гимназија и средњих школа" Едука, Београд 2019.;


„СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.

Енглески језик (1. страни језик) Katarina Kovačević, Gordana Marković

Improving English I, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.) Прва половина књиге

Историја Драгољуб М. Кочић Историја за први разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2012.
Математика

Ивановић, Огњановић

Математика 1 - Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназија и техничких школа

 Издавачка кућа КРУГБеоград

Хемија

За 1. разред економског смера не постој одговарајући уџбеник.

Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач:ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД

Економска географија Емилија Манић Економска географија - уџбеник за 2. разред економске школе, Дата Статус, 2016
Рачуноводство аутори: Ђукић Тадија, Пршић Јелена, Ђорђевић Милица, Крстић Јован

Рачуноводство - уџбеник за 1. разред економске школе, кб. 21639

Завод за уџбенике и наставна средстава

Принципи економије Скрипта код професора
Биологија
Рачунарство и информатика Нема уџбеник
Пословна коресподенција и комуникација Мирослава Грујућ, Милена Стегеншек и Елизабета Шарковић

Савремена пословна кореспонденција – за први разред економске школе

 Друга година Економски техничари

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност Др Душка Кликовац и Мр Љиљана Николић „СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2019.
Српски језик и књижевност Ана Стишовић Миловановић, и Вукосава Живковић Читанка за други разред гимназија и средњих школа, Едука 2019.
Енглески језик Katarina Kovačević, Gordana Marković

друга половина књиге “Improving English I” и прва половина књиге “Improving English II, Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019.)

Пословни енглески језик Jon Naunton Mark Tulip ProFile Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford, (прва половина књиге)
Историја Иван М. Бецић Историја за други разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, Београд 2013.
Математика Ивановић, Огњановић

Математика 2 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Економско пословање Скрипта код професора
Пословна економија (У првој и у другој години се користе иста два уџбеника)

Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић

Светлана Кисић, Мира Павловић

Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна економија за други разред економске школе, Завод за уџбенике Београд

Пословна информатика Нема уџбеник
Ликовна култура Видосава Галовић и Бранка Гостовић, Ликовна култура за гимназије и средње стручне школе, Завод за уџбенике
Јавне финансије Божидар Раичевић, Милан Кецман

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ ЗА 3. И 4. РАЗРЕД СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 2015.

Пословна коресподенција и комуникација Мирослава Грујућ, Милена Стегеншек и Елизабета Шарковић

Савремена пословна кореспонденција – за други разред економске школе

Рачуноводство аутори : Ђукић Тадија, Пршић Јелена, Ђорђевић Милица, Крстић Јован

Уџбеник за 2. разред економске школе

кб 22699

Завод за уџбенике и наставна средства, 2022.

Економски техничари трећа година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др О. Радуловић и Ј. Журић „ЧИТАНКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Д. Кликовац „СРПСКИ ЈЕЗИК - ЗА 3. РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик) Katarina Kovačević, Gordana Marković

Improving English II (druga polovina knjige)i Improving English III (prva polovina knjige) , Katarina Kovačević, Gordana Marković, Zavod za udžbenike Beograd, (2015.-2019)

Пословни енглески језик Jon Naunton Mark Tulip

ProFile Pre-Intermediate Student’s Book, Oxford, (друга половина књиге) и ProFile Intermediate Student’s Book, Oxford, (prva polovina knjige).

Социологија Владимир Вулетић

Социологија, Клет, 2016.

Математика Ивановић, Огњановић

Математика 3 - Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Пословна економија

Ђорђе Калачанин, Драган Лончар

Саша Вељковић, Драган Лончар, Зоран Богегић

  • ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

         Издавач: ДАТА СТАТУС, БЕОГРАД 2014.

  • Пословна економија за 4. разред економске школе

Дата статус, Београд

Рачуноводство

аутори: Новичевић Бојана, Димитријевић Драгомир

Рачуноводство - уџбеник за 3. разред економске школе

кб 23699, завод за уџбенике и наставна средства, 2022.

Статистика

Милева Жижић, Марија Видић

Милева Жижић, Марија Видић и Милан Вукосављевић

Статистика

издавач Завод за уџбенике, Београд

Збирка задатака из статистике

издавач Завод за уџбенике, Београд

Ове две књиге из Статистике користе се и у четвртој години, јер је у њима градиво за обе године

Право Др Невенка Суботић, Константиновић,
Босиљка Мијатовић

Уставно и привредно право

издавач Завод за уџбенике, Београд

Банкарство

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

  • Монетарна економија и банкарство за 3. разред економске школе

Дата статус, Београд

  • МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ЗА 4. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

ДАТА СТАТУС, БЕОГРАД 2015.

Економско пословање Скрипта код професора

Национална економија ( изборни предмет)

ЕКОНОМИЈА НАЦИОНАЛНА за 3. и 4. разред средњих стручних школа

Аутори: Стојановић Жаклина, Молнар Дејан, Јовановић Гавриловић Биљана, Рикаловић Гојко, Деветаковић Стеван

Економски смер- четврта година

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ АУТОР-И НАЗИВ УЏБЕНИКА, ИЗДАВАЧ И ГОДИНА ИЗДАЊА
Српски језик и књижевност др Оливерa Радуловић „ЧИТАНКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Српски језик и књижевност др Душка Кликовац, „ГРАМАТИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА“, ЕДУКА, БЕОГРАД, 2021.
Енглески језик (1. страни језик)  Катарина Ковачевић, Гордана Марковић

Improving English III

Завод за уџбенике, Београд(2015.-2019.).

Пословни енглески језик Jon Naunton ProFile, Intermediate   2, Student's Book, Oxford
Математика

Срђан Огњановићи Живорад Ивановић

Математика 4 - Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа

Издавачка кућа КРУГБеоград

Маркетинг Хасан Ханић, Стипе Ловрета, Јелена Ачић Маркетинг за четврти разред економске и трговинске школе, Завод за уџбенике Београд
Банкарство

Светлана Поповић, Владимир Медан

СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ, ВЛАДИМИР МЕДАН

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ЗА 3. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: Дата статус

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ЗА 4. РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ

Издавач: ДАТА СТАТУС, БЕОГРАД 2015.

Пословна економија

Саша Вељковић

Зоран Богегић

Пословна економија за четврти разред економске школе, Дата статус, Београд
Рачуноводство Валентина Малешевић, Вера Коџо Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Рачуноводство

аутори: Кулагић Сузана, Ђорђевић Милица, Ђукић Тадија

Рачуноводство - уџбеник за 4. разред економске школе

Завод за уџбенике и наставна средства, 2022

Право Др Невенка Суботић- Константиновић
Босиљка Мијатовић

Уставно и привредно право

Издавач:Завод за уџбенике, Београд

Статистика Милева Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић Статистика, Статистика - збирка задатака са решењима, Завод за уџбенике - Београд.
Економско пословање скрипта
Предузетништво

Аутори: Звонко Сајферт, Дејан Ђорђевић, Драган Ћоћкало

Предузетништво - за 3. разред трогодишњих и 4. разред четворогодишњих средих школа, издавач Завод за уџбенике Београд, 2015.г.

     

633245
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


ђачко око

mojaskolaplaneta

moja skola gov rs

ILUSTRACIJA 2  sačuvaj bliskost,drži odstojanje 01

facebook

YTLogo old new animation.0